Powrót na górę strony

AKTUALNOŚCI

Konferencja Ustroń 2022

W dniach 23–24 czerwca odbyła się w Ustroniu konferencja naukowo-techniczna pt.: "REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego”. Organizowana przez WODGiK w Katowicach. Uczestnikami byli przedstawiciele administracji samorządowej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, pracownicy administracji rządowej, przedstawiciele uczelni wyższych oraz firm z branży geoinformatyczne. Łącznie zaprezentowano 15 referatów, które Państwu udostępniamy, odbyły się także warsztaty z zakresu kreatorów aplikacji i tworzenia aplikacji internetowych w środowisku ESRI ArcGis On-line.

CZYTAJ WIĘCEJ


Aplikacja prezentująca mapę terenów wypasowych w województwie śląskim.

Aplikacja mapowa prezentuje obszary szczególnie cenne przyrodniczo, na których wskazana jest realizacja zadań ochronnych w ramach Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego...

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowe usługi WMS i WMTS dla BDOT10k

W zakładce Usługi - Usługi własne - BDOT10k dodano nowe usługi WMS i WMTS  dla BDOT10k. Usługi zostały wygenerowane z danych zawartych w bazie BDOT10k.

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowe warstwy dla Punktów Użyteczności Publicznej - ZUS, Informacja turystyczna

Informujemy o dodaniu nowych warstw dla Punktów Użyteczności Publicznej (POI):

CZYTAJ WIĘCEJ


Dodano nowy pakiet otwartych danych z BDOT 10k

W lokalizacji OTWARTE DANE,  BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (BDOT10k) zostały umieszczone do pobrania dane dotyczące warstw tematycznych zabudowy oraz terenów zielonych i upraw dla obszaru województwa...

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowe dane w aplikacji Mapa sieci dróg

W aplikacji Mapa sieci dróg W województwie śląskim pojawiły się nowe dane. Są to rodzaje gmin oraz przystanki komunikacji miejskiej dla wszystkich gmin i miast (bez miast na prawach powiatu).

CZYTAJ WIĘCEJ


Aktualizacja Punktów Użyteczności Publicznej

Informujemy o aktualizacji Punktów Użyteczności Publicznej (POI) dla warstw: urząd administracji regionalnej, policja, straż pożarna, sanepid, apteka. Dane znajdują w zakładce Otwarte dane.

CZYTAJ WIĘCEJ


Kolejne otwarte dane z BDOT10k.

W zakładce OTWARTE DANE - Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k) udostępniono wybrane warstwy tematyczne opracowane na podstawie BDOT10k dla obszaru województwa śląskiego w zakresie budynków, sieci dróg,...

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowa mapa bazowa w aplikacjach

Aplikacje zostały wzbogacone o nową mapę bazową. Jest to mapa hybrydowa podstawą, której jest ortofotomapa z 2021 roku, do której dodano sieć drogową, kolejową oraz wodną.

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowa aplikacja z mapami topograficznymi.

Aplikacja "Mapy topograficzne od 1962 do 2002 roku" umożliwia przeglądanie i porównywanie map topograficznych od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych XX wieku oraz map z lat dwutysięcznych.Aktualność prezentowanych...

CZYTAJ WIĘCEJ


Zapraszamy na konferencję w Ustroniu 23-24 czerwca br.

WODGiK w Katowicach zaprasza na konferencję naukowo – techniczną REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.Wydarzenie odbędzie się w dniach 23 i 24 czerwca br....

CZYTAJ WIĘCEJ


IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Wkrótce rusza IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Nabór wniosków rozpocznie się 22 kwietnia i potrwa do 16 maja br. Do dyspozycji mieszkańców regionu w tym roku jest 5 mln...

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowe granice obwodów łowieckich

Przedstawiamy aplikację prezentującą aktualny podział województwa śląskiego na obwody łowieckie. Nowe granice obowiązują od 1 kwietnia 2022r. zgodnie z Uchwałą nr VI/39/13/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia...

CZYTAJ WIĘCEJ


Przerwa techniczna w dn. 21-23 marca br.

Informujemy, że w związku z pracami serwisowymi w dniach 21-23 marca br. wystąpią przerwy techniczne i utrudniony dostęp do strony ORSIP 2.0 oraz aplikacji.Przepraszamy za utrudnienia!

CZYTAJ WIĘCEJ


Dostępne usługi przeglądania Web Map Service (WMS) dla map historycznych

W zakładce Usługi (Usługi własne) opublikowane zostały usługi umożliwiają przeglądanie map historycznych w układzie współrzędnych Sucha Góra, obejmujące swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Na...

CZYTAJ WIĘCEJ


Ortofotomapy w jednej aplikacji

Aplikacja Ortofotomapy od roku 1996 umożliwia przeglądanie i porównywanie ortofotomap z lat 1996, 2003, 2009, 2013, 2015, 2018, 2019 i 2021 za pomocą narzędzia Zwijanie. Narzędzie to pozwala na interaktywne...

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowa aplikacja sieci dróg w województwie śląskim

Aplikacja umożliwia przeglądanie danych o sieci dróg w województwie śląskim wraz z informacjami dotyczącymi natężenia ruchu drogowego na wybranych odcinkach oraz danymi dotyczącymi emisji hałasu. Dodatkowo...

CZYTAJ WIĘCEJ


Znajdź usługę i geoportal dla siebie

Zachęcamy do korzystania z zakładek USŁUGI i GEOPORTALE, w których prezentujemy adresy usług i geoportali, dzięki którym można przeglądać dane, udostępniane przez urzędy administracji publicznej...

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowa funkcjonalność aplikacji Mapy i granice historyczne województwa śląskiego.

Do aplikacji dodano PASEK CZASU umożliwiający porównanie danej warstwy tematycznej z innymi warstwami tematycznymi i ZWIJANIE umożliwiające interaktywne porównywanie dwóch map w tym samym obszarze przez...

CZYTAJ WIĘCEJ


Dane z systemu OPI-TPP przeniesione do ORSIP 2.0

Aplikacja umożliwia przeglądanie danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych, jakie były prezentowane w Ogólnodostępnej Platformie Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" (OPI-TPP). Projekt był...

CZYTAJ WIĘCEJ


Przetarg na sprzedaż własności Województwa Śląskiego

Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją dotyczącą oferty sprzedaży ogłoszoną przez Zarząd Województwa Śląskiego. Oferta dotyczy przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej...

CZYTAJ WIĘCEJ


Aplikacja mobilna na smartfony Żywiecki Park Krajobrazowy

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatną aplikacją przyrodniczo-turystyczną pn. Żywiecki Park Krajobrazowy opracowaną we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych WŚL. Aplikacja ma na celu popularyzację...

CZYTAJ WIĘCEJ


Zagrożenie powodziowe

Sprawdź czy mieszkasz w strefie zagrożenia powodziami i wykorzystaj naszą nową aplikację "Mapa zagrożenia powodziowego województwa śląskiego"

CZYTAJ WIĘCEJ


Rok ORSIP

Właśnie mija rok odkąd ORSiP funkcjonuje w strukturach WODGiK w Katowicach. W geoportalu Województwa Śląskiego znajdziecie dane z dziedziny m.in. geodezji i kartografii, przyrody, turystyki, inwestycji, gospodarki...

CZYTAJ WIĘCEJ